پروژه رومنس حکیم چیتگر

پروژه رومنس حکیم چیتگر

تعاونی توسعه مسکن همت دومین پروژه خود را با نام پروژه رومنس حکیم معرفی کرده است. پروژه اول با نام رومنس در محدوده مروارید شهر پذیره نویسی شده است و هر دو پروژه در مرحله خرید زمین پروژه می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت ۷۸۰۰ متر مربع در بلوار اردستانی به پلاک ثبتی […]