پروژه همسا چیتگر

پروژه همسا چیتگر

این پروژه در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در محدوده کوهک نبش نسیم نهم واقع شده است این پروژه در قالب 2 بلوک و 7 طبقه مجموعا 112  واحد می باشد که در هر طبقه 8 واحد قرار دارد. پروژه همسا دارای واحدهای تجاری نیز می باشد که اعضاء در آن سهیم می باشند. […]