پروژه‌ های نارنجستان چیتگر

  شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام کار خود را با پروژه های نارنجستان 1، 2، 3 و 4 در نقاط مختلف چیتگر شروع کرده است که در حال حاضر هر یک از این پروژها از نظر پیشرفت فیزیکی و زمان تحویل در شرایط مختلفی قرار دارند که هر کدام از این پروژه ها را […]