پروژه سپکو چیتگر

پروژه سپکو چیتگر

پروژه سپکو در منطقه مروارید شهر جنوبی در زمینی به مساحت 36200 متر مربع با پلاک ثبتی 1383 توسط تعاونی مروارید شرق فاخر احداث خواهد شد. توجه داشته باشید پلاک ثبتی 1383 یک پلاک ثبتی واحد می باشد و همه پروژه های همجوار این پروژه دارای همین پلاک ثبتی می باشند و هنوز از یکدیگر […]