پروژه فرتاک افق دهکده المپیک

پروژه افق فرتاک توسط شرکت تعاونی کاشانه سازه فرتاک در شهرک چشمه شمال میدان المپیک در مرحله پی ریزی می باشد . توجه داشته باشید این شرکت چند پروژه دیگر را نیز معرفی کرده با نام پروژه تجاری و اداری المپیا و پروژه فرتاک گرمدره که مورد اول متعلق به این شرکت نیست و تنها […]